Starosta i Wicestarosta z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich. Treść w artykule.

Klub Sportowy Crossfire Kettlebell - Przygotowania reprezentacji powiatu przasnyskiego w Mistrzostwach Polski Debiuty w kettlebell lifting.
 
W ramach zadania, Klub podejmie się przygotowania reprezentacji powiatu przasnyskiego do Mistrzostw w kettlebell lifting, które odbędą się we wrześniu 2024 w Rzeszowie. Będzie to bardzo prestiżowe wydarzenie, w którym debiutanci otrzymają możliwość spotkania się z najbardziej utytułowanymi zawodnikami, mistrzami i rekordzistami świata. Najlepsi debiutanci będą mogli zakwalifikować się do reprezentacji Polski. Klub zakupi profesjonalne, turniejowe kettlebells, które pozwolą na wykonywanie wydajnego treningu. Dzięki temu, reprezentanci powiatu przasnyskiego otrzymają szansę na osiągnięcie dobrego wyniku, a także przybliżą się do głównego celu – zdobycia tytułu Mistrza Polski.

Klub Sportowy Crossfire Kettlebell działa od niedawna, jednak posiada własną siedzibę oraz niezwykle utytułowaną kadrę. Zainteresowani udziałem mogą liczyć na instruktorów z wieloletnim doświadczeniem trenerskim i zawodniczym, zdobywców medali Mistrzostw Polski, Pucharu Polski oraz Mistrzostw Europy w kettlebell lifting.


Koło Gospodyń Wiejskich w Budach Rządowych, „Integracja w Budach Rządowych”

Gospodynie z Bud Rządowych w czerwcu zapraszają wszystkie panie do świętowania „Dnia Matki”. Impreza ma na celu zintegrowanie lokalnej, kobiecej społeczności oraz sprawienie, że tego dnia Panie poczują się wyjątkowo. Dla zebranych wystąpi zespół kurpiowski, koło zapewni słodki poczęstunek, owoce, napoje oraz drobne upominki.

Koło Gospodyń Wiejskich w Budach Rządowych aktywnie działa dla lokalnej społeczności. Co roku wraz z OSP współorganizuje „Festyn rodzinny w Budach Rządowych”, uczestniczy w gminnych uroczystościach dożynkowych oraz organizuje „Marsz Niepodległości”. Koło chętnie współpracuje z innymi organizacjami, a jednym z największych projektów były cieszące się dużym zainteresowaniem warsztaty kulinarne, realizowane razem z LGD „Kurpsie Razem”.


Koło Gospodyń Wiejskich w Czernicach Borowych, „Wspieramy Święto Rodziny”

Gospodynie z Czernic Borowych zapraszają dzieci i dorosłych mieszkańców gminy do wspólnego, międzypokoleniowego spotkania. Święto Rodziny stwarza możliwość wspólnej zabawy, bliższego poznania własnych członków rodziny oraz sąsiadów. Przysłużą się temu zajęcia z animatorami, gdzie dzieci i rodzice przebiorą się za postacie z bajek oraz wyjazd na koncert zespołu „Mazowsze”.

Koło Gospodyń Wiejskich w Czernicach Borowych posiada bogate doświadczenie w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą. Do tej pory Koło zrealizowało wiele projektów z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasze Dzieci” w Czernicach Borowych. Były to m.in. „Poznajemy wspólne obrzędy i zapomniane zawody”, „Międzypokoleniowy trening kulinarny”, wyjazd do Muzeum Kurpi oraz liczne spotkania poświęcone lokalnej historii i tradycjom.


Koło Rolnicze „Posilenie” w Drążdżewie Nowym, "Integracja w Posileniu"

Koło Rolnicze „Posilenie” zorganizuje dla mieszkańców powiatu przasnyskiego integrującą imprezę kulturalną. Chociaż podobne wydarzenie miało miejsce rok temu, to Koło zapewnia, że tym razem chce wynieść zabawę na wyższy poziom. Gry i zabawy wraz z nagrodami zostaną przygotowane zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Najmłodszym czas umilą dmuchane atrakcje, a na koniec "Posilenie" zaprosi wszystkich uczestników do tańca. We współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną Województwa Mazowieckiego w Przasnyszu zostanie otwarte stanowisko, które będzie udzielało informacji o używkach oraz ich wpływie na nasze zdrowie.

„Posilenie” rozpoczęło swoją działalność w 2016 roku, mając na celu integrowanie mieszkańców wsi, organizowanie wydarzeń ułatwiających dostęp do kultury, edukacji i rozrywki oraz propagowanie postaw patriotycznych. W związku z tym Koło inicjuje festyny integrujące lokalną społeczność, wigilie wiejskie, warsztaty kulinarne, spacery po Drążdżewie Nowym, jak również bierze udział w koncertach charytatywnych, gminno-parafialnych dożynkach oraz w marszach z okazji Narodowego Święta Niepodległości.


Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Zdziwóju Nowym, „Powitanie Lata w Zdziwóju Nowym”

Koło Gospodyń Wiejskich w Zdziwóju Nowym zaprasza lokalną społeczność oraz sąsiadów z okolic na „Powitanie Lata w Zdziwóju Nowym”. Miłymi gośćmi będą mieszkańcy całego powiatu przasnyskiego - wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, którzy razem ze Stowarzyszeniem zechcą wspólnie świętować rozpoczęcie sezonu letniego. Zadanie realizowane przez Gospodynie ze Zdziwója Nowego jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych o charakterze integracyjnym. Dzięki różnorodnym atrakcjom festynu, uczestnicy będą mieli szansę na nawiązanie nowych znajomości, wsparcie lokalnych inicjatyw oraz promocję kultury i dziedzictwa regionu.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Zdziwóju powstało w 2018 roku, organizacja została wpisana do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonych przez ARiMR. Jako nieformalna grupa, gospodynie z sołectwa Zdziwój Nowy swoją działalność wywodzą na ponad 30 lat wstecz. Stowarzyszenie aktywizuje lokalną społeczność organizując wydarzenia o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym. Koło angażuje się również w akcje charytatywne na rzecz chorych dzieci oraz rodzin, które ucierpiały w wyniku zdarzeń losowych. Członkowie Stowarzyszenia swoją działalność motywują chęcią przywracania wiary w ludzi oraz zmiany świata i swojej małej ojczyzny na lepsze.


Stowarzyszenie „Grupa Motocyklowa ROD – Przasnysz”, „VI MotoWyzwanie ROD-a”

„VI MotoWyzwanie ROD-a” zostanie zorganizowane na przełomie maja i czerwca w Zajeździe Sebory. Zadanie jest przeznaczone dla wszystkich mieszkańców Powiatu Przasnyskiego – zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Uczestnicy bezpłatnie zdobędą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz będą mieli możliwość jej przetestowania w ramach rywalizacji.

Celem zadania jest podniesienie świadomości społecznej na temat zagrożeń wynikających z udziału w ruchu drogowym oraz wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności, które mogą uratować życie w sytuacjach nagłych. W tym celu zostaną przeprowadzone prezentacje i warsztaty z udziałem członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i udzielaniu pierwszej pomocy. Zdobywaniu wiedzy pomogą również integracyjne gry edukacyjne i atrakcyjne zabawy. Naturalnie, wyzwaniu będzie towarzyszyło sprawdzenie nabytej wiedzy w teście teoretycznym i praktycznym. „VI MotoWyzwanie ROD-a” zakończy się wspólną biesiadą przy grillu i wokół ogniska.

Stowarzyszenie „Grupa Motocyklowa ROD – Przasnysz” formalnie funkcjonuje od roku, chociaż już od wielu lat działa na rzecz zwiększania świadomości mieszkańców Powiatu Przasnyskiego w zakresie bezpieczeństwa drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej. Flagowa impreza Grupy Motocyklowej z cyklu „MotoWyzwanie ROD-a” organizowana jest cyklicznie. Grupa aktywnie włącza się również w wydarzenia o podobnej tematyce, organizowane przez zaprzyjaźnione grupy, m.in. „Spotkania Motocyklowe” w Krasnem, „Otwarcie Sezonu Motocyklowego” w Powiecie Przasnyskim, „Otwarcie Sezonu” w Komorowie” itp. Grupa na swoim koncie ma również udział w prospołecznych akcjach, m.in.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, festyny charytatywne, „Motomikołajki”.


Fundacja Razem dla Rodziny, „Jesteśmy z Tobą”

Głównym celem zadania „Jesteśmy z Tobą” jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z problemami w nauce z rodzin dysfunkcyjnych oraz zapewnienie pomocy psychologicznej rodzinom, które borykają się ze wszelkimi problemami. Fundacja Razem dla Rodziny chce również umożliwić dzieciom nadrobienie zaległości edukacyjnych oraz podniesienie ich sprawności w różnych obszarach, natomiast osobom dorosłym odzyskać poczucie własnej wartości i stabilizację życiową.

Fundacja Razem dla Rodziny powstała w 2021 roku, tworzą ją pracownicy instytucji pomocowych i placówek oświatowych, a ich celem jest pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Fundacja w swojej siedzibie prowadzi nieodpłatne doradztwo w zakresie pedagogiki, edukacji, logopedii oraz poradnictwa rodzinnego. Ponadto Fundacja może pochwalić się organizacją szkolenia dla rodzin – „Kompetencje rodzicielskie” oraz warsztatów dla dzieci o tematyce świątecznej. W 2023 roku Fundacja Razem dla Rodziny świadczyła również pomoc psychologiczną oraz przeprowadzała zajęcia edukacyjne z pedagogiem. Projekt  „Nie bądź sam” miał na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.

Galeria zdjęć