Grafika informująca o tym, że Powiat Przasnyski przeznaczy blisko 180 milionów złotych na inwestycje w 2023 roku. Treść w artykule.

Samorząd Powiatu Przasnyskiego przeznacza ogromne środki na rozwój. Inwestuje w podnoszenie jakości życia mieszkańców, dba o bezpieczne drogi, buduje centrum opiekuńcze, odda do dyspozycji kompleks rekreacyjny, inwestuje w sport oraz aktywizację przedsiębiorców.

Wśród wydatków inwestycyjnych w projekcie przyszłorocznego budżetu znalazły się m.in.:
• Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 544 i 614 –136 592 585,04 zł;
• Wydatki na drogi powiatowe – 33 337 600,00 zł, w tym:
- Kompleksowa rozbudowa drogi powiatowej 3227 W Przasnysz - Baranowo;
- Rozbudowa drogi powiatowej 3234 W Stara Wieś-Chorzele –Krasnosielc z projektowaniem uniwersalnym;
- Kompleksowa przebudowa odc. drogi 1208 W Gołymin Ośrodek - Łukowo - Mosaki - Krasne - ok. 2,3 km odcinków dróg powiatowych na terenach popegeerowskich;
- Poszerzenie pobocza wraz z poszerzeniem jezdni i instalacja 2 lamp solarnych na odcinku drogi DP 3233 W Dobrzankowo - Helenowo - Bogate;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3235 W Kosiły - Czernice Borowe;
- Rozbudowa mostu na rzece Orzyc w miejscowości Małowidz w ciągu drogi powiatowej nr 3212 W Małowidz - Olszewka - Parciaki wraz z dojazdami;
- Budowa linii kolejowej Zegrze — Przasnysz, jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza – 60 000,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2514 W Myszyniec - Zdunek – Bartniki;
- Włączenie drogi gminnej nr 320124 W Opaleniec - Stacja Kolejowa do drogi powiatowej nr 3249 W;
• Remont i przebudowa, z dostosowaniem do wymogów ochrony przeciwpożarowej, budynku administracyjno - biurowego znajdującego się w Przasnyszu przy ul. Św. St. Kostki 5 – 1 000 000,00 zł; 
• Zapewnienie dostępności budynku starostwa dla osób ze szczególnymi potrzebami – 51 600,00 zł;
• Remont sali gimnastycznej w LO KEN -1 034 500,00 zł;
• Utworzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej – 4 951 075,59 zł;
• Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Węgierce w miejscowości Przasnysz, w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym- 500 000,00 zł;
• Instalacja OZE – fotowoltaika na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Przasnyskiego – 400 000,00 zł;
• Przebudowa MDK 1 000 000,00 zł;
• Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Drążdżewo Nowe – 16 600,00;
• Utworzenie kompleksu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Przasnyszu – 220 000,00 zł;
• Rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową górki zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele – 200 000,00 zł.

Ponadto Powiat Przasnyski w 2023 roku zaplanował realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w łącznej wysokości 219 378,00 zł, w tym: 
a)   pula powiatowa:
- zadanie pn. „Zielona Oaza" w kwocie 129 778,00 zł;
b)   pula gminna:
- zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach należących do Powiatu Przasnyskiego oraz do Gminy Czernice Borowe poprzez montaż luster drogowych";
- zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Drążdżewo Nowe";
- zadanie pn. „Zajęcia z zakresu udzielenia pierwszej pomocy dla mieszkańców Gminy Przasnysz";
- zadanie pn. „Zajęcia sportowo- taneczne dla mieszkańców Miasta Przasnysz";
- zadanie pn. „Zajęcia sportowe z gry w piłkę nożną dla dzieci z terenu Gminy Krzynowłoga Mała".

Galeria zdjęć