Grafika informująca o decyzji Zarządu Powiatu Przasnyskiego w sprawie przebudowy dróg wojewódzkich 544 i 614. Treść w artykule.

W maju 2021 roku Powiat Przasnyski w wyniku postępowania przetargowego zawarł umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji i wykonanie rozbudowy drogi wojewódzkiej 544 Mława — Przasnysz — Ostrołęka oraz drogi wojewódzkiej 614 Chorzele — Krukowo — Myszyniec. Firma, pomimo uzyskania części pozwoleń budowlanych i decyzji ZRID, nie wkroczyła na plac budowy i nie rozpoczęła prac. Zarząd Powiatu podjął więc zdecydowane kroki w celu uratowania inwestycji.

Dotychczasowy wykonawca nie rokuje terminowym wykonaniem inwestycji i grozi to utratą unijnych środków. W tej sprawie Zarząd Powiatu Przasnyskiego odbył konsultacje z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Zespołem Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Przasnyszu oraz Powiatowym Zarządem Dróg.

Zarząd podjął trudne decyzje o odstąpieniu od umów dotyczących obu dróg wojewódzkich. Decyzja ta ma na celu uchronienie Powiatu Przasnyskiego przed utratą środków europejskich.

Jednocześnie Zarząd na prośbę wykonawcy podjął mediacje z firmą, by ostatecznie rozpatrzeć możliwości realizacji przez nią inwestycji. Wkrótce będziemy mogli przystąpić do kolejnych czynności w tej sprawie.