Uchwała Rady Powiatu

Uchwałą Nr LXX/468/2023 z dnia 16 marca 2023 r. (w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego) Rada Powiatu Przasnyskiego udzieliła dotacji: Parafii Rzymskokatolickiej Św. Jana Nepomucena w Duczyminie, Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wojciecha w Przasnyszu, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Dominika w Krzynowłodze Małej, Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Stanisława BM w Czernicach Borowych.

Dokument jest dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu