Grafika informująca o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. Treść w artykule.

Uchwała Nr 678/2023 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 kwietnia 2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2023 w ramach Jubileuszu 25-lecia Powiatu Przasnyskiego, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Dokumenty są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.