Międzynarodowy Dzień Strażaka w Powiecie Przasnyskim - grafika promocyjna

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka składam serdeczne podziękowania za Wasz trud, za poświęcenie, za wielki dar serca, jakim jest Wasza piękna służba i zaangażowanie.

Należą Wam się ogromne podziękowania za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy.

Niech idee czerpane bezpośrednio od patrona strażaków, św. Floriana, przyświecają Wam w służbie ludziom i życiu prywatnym.

Życzę zawsze szczęśliwych powrotów z akcji!

Krzysztof Bieńkowski - publicznie - Starosta Przasnyski wraz z Zarządem, Radą Powiatu oraz pracownikami administracji powiatowej.