Przedstawiciele Starostwa i spółek wodnych siedząc przy stole podpisują dokumenty

25 kwietnia br. podczas sesji Rady Powiatu radni dokonali zmian w uchwale budżetowej na 2023 r., polegających m.in. na zwiększeniu limitu środków na dotację dla spółek wodnych z naszego terenu, które złożyły wnioski o wsparcie ich działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Powiat Przasnyski corocznie wspiera działalność spółek wodnych, mających na celu zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarowania wodami. Decyzja radnych sprawiła, że wsparcie z budżetu powiatu przasnyskiego w 2023 r., po zmianach, wyniesie 20 tys. zł.

W związku z tym 10 maja 2023 r. w gabinecie starosty Krzysztofa Bieńkowskiego podpisano stosowne umowy, a dofinansowanie uzyskały następujące spółki wodne:
Gminna Spółka Wodna Krasne - 5 000 zł
Gminna Spółka Wodna Czernice Borowe - 10 000 zł
Spółka Wodna Gmina - Miasto Przasnysz - 5 000 zł

Spółki wodne są powołane do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń, w tym urządzeń wodnych, służących m.in. do:
1) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach;
2) ochrony przed powodzią;
3) odwadniania gruntów zabudowanych lub zurbanizowanych.