Grafika z napisem

Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego Nr RGN.6853.2.2023 z dnia 19 maja 2023 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 501/2 o pow. 0,0787 ha, położonej w obrębie 0001 Miasta Przasnysz.

Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.