Na zdjęciu przedstawiciele Powiatu Przasnyskiego, Uniwersytettu Warszawskiego, Liceum im. KEN w Przasnyszu. Treść w artykule.

7 czerwca 2023 r. będzie datą, która wzniesie edukację w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu na nowy, wyższy poziom. Tego dnia w Centrum Aktywizacji Biznesu w obecności przedstawiciela organu prowadzącego - starosty Krzysztofa Bieńkowskiego podpisano porozumienie o współpracy warszawskiej uczelni z LO im. KEN w Przasnyszu. Przedmiotem porozumienia jest objęcie patronatem przez Centrum Europejskie Uniwersytet Warszawski klas o profilu humanistycznym.

W talii znakomitych uczelnianych partnerów Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu pojawił się nowy atut. To Uniwersytet Warszawski, reprezentowany przez dr Annę Ogonowską Dyrektor ds. Kształcenia Centrum Europejskiego UW oraz dr hab. Kamila Zajączkowskiego Dyrektora Centrum Europejskiego UW, który podpisał porozumienie z dyrektorem przasnyskiego LO Piotrem Kołakowskim. Tuż po podpisaniu porozumienia przedstawiciele UW wygłosili wykład poświęcony  problemom z jakimi obecnie boryka się Unia Europejska.

Zakres współpracy pomiędzy obiema instytucjami edukacyjnymi będzie naprawdę szeroki:
● W ramach porozumienia Uniwersytet zobowiązuje się do współudziału pracowników Centrum Europejskiego w opracowaniu programu nauczania dla klasy humanistycznej oraz prowadzenia zajęć uzupełniających;
● Pracownicy Centrum Europejskiego będą mieli także możliwość współuczestnictwa w opracowaniu programów nauczania  i innowacji pedagogicznych dla klas realizujących zakres rozszerzony z przedmiotu wiedza o społeczeństwie;
● Porozumienie umożliwia uczniom LO im. KEN uczestnictwo w wybranych wykładach, warsztatach, debatach i forach dyskusyjnych organizowanych przez Centrum Europejskie UW, przy czym zajęcia te będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych UW;
● Uczniowie Liceum zyskają możliwość uczestnictwa w wybranych przez UW projektach, konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Centrum Europejskie;
● Licealiści zyskają dostęp do zasobów materialnych Centrum Europejskiego, tj. zasobów biblioteki i czytelni.

Porozumienie umożliwi wymianę doświadczeń, a uczniowie LO KEN zyskają możliwość uczestnictwa w warsztatach, prelekcjach i wykładach prowadzonych przez uniwersytecką kadrę Centrum Europejskiego, która zapewni szereg aktywizujących, poszerzających perspektywę zajęć dla młodzieży. Również sama uczelnia może spodziewać się efektów porozumienia – jak choćby większej promocji studiów Centrum Europejskiego UW wśród maturzystów z kolejnych roczników przasnyskiego liceum.