Widok na salę gimnastyczną Liceum Ogólnokształcącego przygotowanej do remontu

W chwili obecnej wykonawca - firma A&K Konstrukcje Sp. z o.o. z Ciechanowa prowadzi intensywne prace, dzięki którym sala gimnastyczna przasnyskiego liceum zostanie wyremontowana. Powiat Przasnyski na ten cel pozyskał 728,5 tys. zł w ramach Programu Polski Ład, przy czym wkład własny to tylko 34.711,41 zł. 

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in. wymianę posadzki treningowej (obecnie podłoga sportowa o nawierzchni drewnianej jest mocno wyeksploatowana i częściowo uszkodzona), wymianę paneli ściennych i istniejącego oświetlenia na lampy energooszczędne typu LED. Przewidziano także naprawę powierzchni wszystkich ścian, wymianę mechanizmów ręcznych umożliwiających otwieranie okien z poziomu podłogi, wykonanie obudów grzejników o konstrukcji drewnianej oraz wyposażenie sali w niezbędny sprzęt sportowy do uprawiania piłki ręcznej, tenisa ziemnego i siatkówki. Inwestycja obejmie także naprawę nieszczelnego pokrycia dachowego i wymianę rynien wraz z obróbką blacharską.

Dzięki staraniom starosty Krzysztofa Bieńkowskiego oraz prawidłowo złożonemu wnioskowi o dofinansowanie, uczniowie szkoły zyskają odnowioną i przede wszystkim bezpieczniejszą salę przeznaczoną do zajęć wychowania fizycznego. Modernizacja sali sportowej polepszy ofertę edukacyjną szkoły oraz przywróci możliwość prowadzenia aktywności fizycznej w nowoczesnym obiekcie, który będzie dostępny i dostosowany dla uczniów ze szczególnymi potrzebami.

Przewidywany termin zakończenia zadania to koniec sierpnia 2023 r., a jego szacunkowa wartość to 763.211,41 zł.

Galeria zdjęć