Od lewej: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Czarzasty, dyrektor szkoły Małgorzata Góralczyk, Starosta Krzysztof Bieńkowski

Starosta Krzysztof Bieńkowski oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Czarzasty wzięli udział w jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych

3 czerwca br. Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych obchodziła jubileusz 100-lecia swego istnienia. W uroczystym obchodach, które były okazją do spotkań, wspomnień, podsumowania minionego czasu, osiągnięć i sukcesów, wziął udział starosta przasnyski Krzysztof Bieńkowski gratulując w imieniu samorządu powiatowego tak zacnego jubileuszu.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Czernicach Borowych w obecności pocztów sztandarowych szkół i OSP z terenu gminy Czernice Borowe. Dalsza część uroczystości odbywała się na terenie szkoły, gdzie odśpiewano hymn państwowy, odsłonięto tablicę pamiątkową, oraz wygłoszono okolicznościowe przemówienia. W obchodach jubileuszowych uczestniczyli zaproszeni goście: przedstawiciele władz państwowych oraz samorządowych, w tym starosta przasnyski Krzysztof Bieńkowski oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Czarzasty, którzy przekazali życzenia oraz gratulacje na ręce dyrektor szkoły Małgorzaty Góralczyk, a także emerytowani nauczyciele oraz absolwenci.

Niezwykłą uroczystość uświetniła część artystyczna ukazująca przeszłe i teraźniejsze życie szkoły, która wzbudził wiele wzruszeń i niepowtarzalnych wspomnień i przeżyć. Nie był to tylko sentymentalny powrót do przeszłości, ale znakomita okazja do pokazania tym, którzy uczą się w niej aktualnie, że szkoła to niezwykle ważny element w życiu każdego człowieka.