Grafika zaproszenie do udziału w badaniach Głównego Urzędu Statystycznego. Treść w artykule.

Szanowni Państwo, za Głównym Urzędem Statystycznym informujemy, że dzisiaj - 16 czerwca upływa termin samodzielnego wypełnienia formularza przez Internet https://badaniarolne2023.stat.gov.pl związanego z trwającymi badaniami rolniczymi realizowanymi przez Główny Urząd Statystyczny.

Treść ulotki: 
Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych.
Szanowni Rolnicy! Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 roku na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie dotyczące gospodarstw rolnych.
Dane można przekazać przez formularz on-line na stronie stat.gov.pl lub ankieterowi (telefonicznie lub osobiście).
Celem badania jest dostarczenie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej i regionalnej polityki rolnej. Uzyskane z badania dane stanowią również podstawę do oceny efektów Wspólnej Polityki Rolnej.
Tożsamość ankietera można sprawdzić na stronie: badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera
Szczegóły: badania-ankietowe.stat.gov.pl
Infolinia: 22 279 99 99

Galeria zdjęć