Zdjęcie grupowe Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Krzynowłodze Małej na sali ćwiczeń

Zrealizowano pierwsze zadanie publiczne Powiatu Przasnyskiego w zakresie sportu, nauki i kultury. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Krzynowłogi Małej wzbogaciła się o nowy saksofon.

Na mocy umowy zawartej 9 maja br. na realizację zadań publicznych w zakresie sportu, nauki i kultury Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krzynowłogi Małej, dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Przasnyskiego zakupiło saksofon dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Krzynowłogi Małej oraz przeprowadziło szkolenia z zakresu gry na instrumencie. 

W ramach zadania publicznego pn. "Zakup instrumentu dla MOD z Krzynowłogi Małej oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu gry na saksofonie dla mieszkańców Powiatu Przasnyskiego" organizowanego w ramach Jubileuszu 25-lecia Powiatu Przasnyskiego, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krzynowłoga Mała pozyskało dofinansowanie w kwocie 5 tys. zł.

Galeria zdjęć