Na scenie przedstawiciele samorządów, szkół, związku sportowego i uczniowie. Treść w artykule.

W piątek 16 czerwca 2023 roku w hali sportowej w Chorzelach w obecności Wicestarosty Przasnyskiego Pawła Mostowego i Przewodniczącego Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego Grzegorza Cołosińskiego spotkali się uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz lokalni samorządowcy w celu podsumowania wyników rywalizacji sportowej w roku szkolnym 2022/2023. Była to okazja do nagrodzenia uzdolnionej młodzieży, która rywalizowała w kilku dyscyplinach, zarówno drużynowo, jak i indywidualnie. Po podliczeniu punktów z wszystkich zawodów, wyróżniono najlepsze placówki z terenu powiatu przasnyskiego w klasyfikacji szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wicestarosta Paweł Mostowy pogratulował młodzieży osiągniętych wyników oraz podziękował Przewodniczącemu Zarządu Powiatowego SZS i wszystkim nauczycielom wychowania fizycznego za ich wkład w organizację Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej, a także za zaangażowanie w rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu przasnyskiego. Z kolei Przewodniczący Zarządu Powiatowego SZS w Przasnyszu podziękował władzom samorządu Powiatu Przasnyskiego za wsparcie finansowe organizacji Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej, zaś Dyrekcji i pracownikom Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chorzelach oraz Panu Maciejowi Wierzbickiemu z ZSP w Chorzelach za techniczne przygotowanie uroczystości. Następnie odbyła się ceremonia wręczenia medali, pucharów, nagród i dyplomów dla zwycięskich drużyn oraz ich opiekunów. 

W tym roku na organizację Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz wyjazdy reprezentacji na finały wojewódzkie Powiat Przasnyski przeznaczył blisko 40 tysięcy złotych. W roku szkolnym 2022/2023 w PIMS wzięło udział około 4100 uczniów ze szkół z terenu powiatu przasnyskiego!

Galeria zdjęć