Zarządzenie Starosty Przasnyskiego

Zarządzenie Nr WO.120.37.2023 Starosty Przasnyskiego z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0001 Miasta Chorzele, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 684/7, 684/10, 684/12, 684/15, 684/21, 684/26, 684/29, 698/14 i 698/21 o łącznej pow. 0,4617 ha, przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Chorzele.

Dokument jest dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.