Przedstawiciele rządu, samorządu oraz stref ekonomicznych na terenie przasnyskiej strefy w Sierakowie. Treść w artykule.

W piątek 23 czerwca 2023 roku na zaproszenie Starosty Krzysztof Bieńkowski - publicznie  do powiatu przasnyskiego przybył Minister Rafał Romanowski - Poseł na Sejm RP wraz z kierownictwem Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. , Polska Agencja Inwestycji i Handlu - PAIH oraz Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna i Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Podczas wizyty mającej na celu promocję wszechstronnych atutów Przasnyskiej Strefy Gospodarczej, goście odwiedzili m.in. Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu, Ośrodek Badań Lotniczych Politechniki Warszawskiej na terenie PSG w Sierakowie, Uczelnię Lingwistyczno-Techniczną w Przasnyszu, Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju oraz tereny inwestycyjne Powiatu wraz z przedstawieniem infrastruktury towarzyszącej, powstałej w ciągu kilu ostatnich lat.  Przybyli goście zadeklarowali konkretne wsparcie mające na celu pozyskanie inwestorów z Polski i ze świata. W prezentowaniu walorów PSG w Chorzelach, oprócz Starosty Krzysztofa Bieńkowskiego, udział wziął także Radny Rady Powiatu Przasnyskiego z Chorzel Krzysztof Nieliwodzki.

- Nasza wizyta tutaj ma na celu wyrównanie wiedzy między wszystkimi podmiotami, przygotowanie oferty kompleksowo, abyśmy mogli przasnyskie tereny zaprezentować jak największej liczbie interesariuszy. To się potem bezpośrednio przekłada na zainteresowanie inwestorów — podkreślił Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Łukasz Gałczyński. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski akcentował z kolei, że działania zmierzają do wykorzystania potencjału stref gospodarczych w Sierakowie i Chorzelach. 

- Ten niewykorzystany potencjał chcemy pobudzić i pokazać m.in. na forum międzynarodowym, aby być może w niedalekiej przyszłości zlokalizować tu bardzo konkretne przedsięwzięcia, które pobudziłyby gospodarczo Powiat Przasnyski — powiedział  Rafał Romanowski.
Dzięki inwestycjom w Specjalnej Stefie Gospodarczej i tworzeniu nowych miejsc pracy inwestorzy zyskają zwolnienie z podatku na kilka lat. Na starcie oraz etapie prowadzenia działalności mogą liczyć również na wsparcie przasnyskiego Punktu Obsługi Inwestorów, którego pracownicy podpowiedzą, jak zdobyć środki unijne na rozwój biznesu.

W Starostwie Powiatowym w Przasnyszu funkcjonuje Centrum Aktywizacji Biznesu, które powstało w celu wspomagania przedsiębiorczości oraz polepszenia obsługi procesów inwestycyjnych na naszym terenie. Przedsiębiorcy mogą tam zyskać nieodpłatne wsparcie w przygotowaniu do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, jej prowadzenia i rozwoju.

O mocy zaangażowania w pozyskanie inwestorów dwóch rządowych organizacji - Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Agencji Rozwoju Przemysłu przekonał się niedawno samorząd Wrocławia. Nieopodal stolicy Dolnego Śląska powstanie bowiem fabryka półprzewodników firmy Intel, która stworzy ok. dwóch tysięcy miejsc pracy.  Liczymy na to, że piątkowa wizyta okaże się owocna i będzie impulsem do rozwoju potencjału gospodarczego Powiatu Przasnyskiego.

Galeria zdjęć


Udostępnij post: