Zdjęcie przedstawia drogę na trasie Chorzele-Jednorożec, która zyskała nową nawierzchnię.

W lutym 2020 roku, podczas spotkania Starosty Przasnyskiego Krzysztofa Bieńkowskiego z przedstawicielkami KGW Przysowy oraz Radnym Powiatowym Krzysztofem Nieliwodzkim zgłoszono postulat budowy bezpiecznego pobocza od miejscowości Brzeski Kołaki w stronę Jednorożca. Starosta zapewnił, że zadba o to, aby bezpieczna droga została przebudowana jeszcze w tej kadencji. Tak też się stało: samorząd Powiatu przygotował projekt, pozyskał środki zewnętrzne na ten cel i doprowadził do realizacji tego zadania!

Wymontowany odcinek o długości 7 566 m położony jest na terenie dwóch gmin i obejmuje fragment od miejscowości Brzeski Kołaki przez Przysowy, Połoń do miejscowości Małowidz. Inwestycja nie tylko podniosła standard i bezpieczeństwo komunikacyjne, ale całkowicie zamknęła przebudowę drogi z Chorzel do Jednorożca, dopełniając jednocześnie bezpieczną trasę rowerową, biegnącą po drogach Powiatu Przasnyskiego o długości kilkudziesięciu kilometrów.

Droga została wybudowana w standardzie: jezdnia z utwardzonymi poboczami lub pasami ruchu dla rowerów. Zadanie obejmowało wykonanie: jezdni z utwardzonymi poboczami, tj. z nawierzchni bitumicznej o szerokości 6+2 x 1,25 m (8,5 m), a w miejscowości Małowidz jezdni z pasami ruchu dla rowerów tj. 6+2 x 1,5 m (9 m), zatok, peronów, chodników, zjazdów, odmulenie rowów, oczyszczenie istniejących przepustów oraz odkrzaczenie.

Odcinek poddany przebudowie zamknął całkowicie przebudowę drogi powiatowej 3234 W z Chorzel do Jednorożca. Wykonawca, którym było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Marchliński Robert z Przasnysza, terminowo wykonało zadanie o wartości 7 776 623,19 zł brutto. Fundusze zewnętrzne konieczne do realizacji przedsięwzięcia Powiat Przasnyski pozyskał dzięki staraniom starosty Krzysztofa Bieńkowskiego z rządowego programu Polski Ład, z którego udało się zdobyć 13 300 000,00 zł z przeznaczeniem na kompleksową przebudowę dwóch odcinków dróg powiatowych:
- Odcinek DP 3234 W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc w km 14+371 – 21+937 oraz
- Odcinek DP 3227 W – Przasnysz – Baranowo, w km 1+440 – 10+447.
O przeprowadzenie kompleksowej przebudowy tej trasy, obok Starosty Krzysztofa Bieńkowskiego zabiegał radny Krzysztof Nieliwodzki, który widział konieczność zapewnienia bezpiecznego ruchu rowerowego jak i samochodowego.