Podsumowujące posiedzenie Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Przasnyskiego. Treść w artykule.

29 czerwca 2023 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Przasnyskiego. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności upływającej kadencji Rady oraz omówienia bieżącej sytuacja polskiego rolnictwa. Samorząd powiatowy reprezentował Starosta Krzysztof Bieńkowski, a Małgorzata Grabowska – Członek Rady, a zarazem Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Przasnyskiego, otrzymała specjalne podziękowanie od Prezesa Mazowieckiej Izby Rolniczej – Wiktora Szmulewicza.

Galeria zdjęć