Na grafice rejestracja wydziału komunikacji, herb Powiatu Przasnyskiego i napis

Wydział Aktywizacji Transportu i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Przasnyszu informuje, że w związku z odwołaniem od dnia 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego wynikające z art. 140mb pkt. 1 oraz 140mb pkt. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023r., poz. 1047) terminy na zgłoszenie nabycia/ zbycia pojazdu, jak również na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego UE wynoszą ponownie 30 dni.

Termin 30-dniowy dotyczy przeniesień własności (umów kupna- sprzedaży, faktur, aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, darowizn itp.), które mają miejsce po dniu 1 lipca 2023 r. Do ww. czynności, które miały miejsce przed 01 lipca 2023r. stosuje się dotychczasowy 60 dniowy termin na zgłoszenia zbycia/ nabycia lub dokonanie rejestracji pojazdu.