Grafika z ogłoszeniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu. Treść w artykule.

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie przasnyskim (I)” organizuje dla osób bezrobotnych z utrudnionym dostępem do rynku pracy w szczególności: dla osób w wieku 18-29 lat, osób z niepełnosprawnościami.

1. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 
2. Doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
3. Prace interwencyjne
4. Szkolenia

Wnioski można pobrać ze strony internetowej https://przasnysz.praca.gov.pl/

Wnioski można składać w PUP w Przasnyszu ul. B. Joselewicza 6:
- na rozpoczęcie działalności gospodarczej w pok. nr. 23, tel. (29) 756 47 37
- doposażenie stanowiska pracy w pok. nr 16, tel. (29) 756 47 30
- prace interwencyjne w pok. nr 27, tel. (29) 756 47 47

Temat szkolenia dla osób do 30 roku życia zostanie podany na stronie internetowej urzędu i tablicy ogłoszeń w późniejszym terminie.