Grafika zaproszenie do współtworzenia programu współpracy na rok 2024. Treść w artykule.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do współtworzenia projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dialog.mazovia.pl