Na zdjęciu Starosta Przasnyski, drugi od lewej, oraz trzech przedstawicieli Mazowieckiej Izby Gospodarczej

18 lipca 2023 roku starosta Krzysztof Bieńkowski gościł w swoim gabinecie przedstawicieli nowego Prezydium Rady Mazowieckiej Izby Gospodarczej - Adama Olszewskiego, Bartosza Machula oraz Piotra Pszczółkowskiego.

Wśród tematów rozmowy znalazły się m.in. kwestie współpracy Powiatu Przasnyskiego z nowymi władzami MIG, bieżące inwestycje samorządu powiatowego oraz plany na najbliższy czas. Starosta udostępnił szczegółowe informacje o terenach i obiektach pod inwestycje i za pośrednictwem przedstawicieli MIG zachęcił firmy i przedsiębiorców do inwestowania na naszym terenie. Spotkanie przebiegło w atmosferze wzajemnego zrozumienia i deklaracji współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Powiecie przasnyskim i na Północnym Mazowszu.