Sesja Rady Powiatu

LXXIV Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego odbędzie się 26 lipca 2023 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej na II piętrze Centrum Aktywizacji Biznesu (Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki  5, 06-300 Przasnysz) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z LXXIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Przyjęcie Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie powiatu przasnyskiego przez Nadzory Wodne w: Przasnyszu, Pułtusku, Makowie Mazowieckim, Ciechanowie, Szczytnie i Ostrołęce w roku 2022.
5. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Przasnyskiego na lata 2021-2030” w latach 2021-2022.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2023-2036 (Nr druku 500/2023).
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2023 (Nr druku 501/2023).
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 502/2023).
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego na rok 2024 (Nr druku 503/2023).
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. (Nr druku 504/2023).
11. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Zakończenie sesji.