Grafika z napisem

Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego Nr G.6630.1.16.2016 z dnia 31 lipca 2023 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia linii brzegowej rzeki Węgierka, której koryto znajduje się na działce oznaczonej nr 544 w obrębie ewidencyjnym Wielodróż, gmina Przasnysz, graniczącej z działką nr 431 położoną w Wielodrożu, gm. Przasnysz.

Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu