Samorządowcy i beneficjenci Programu na spotkaniu dotyczącym Programu Odbudowy Zabytków

W poniedziałek 21 sierpnia 2023 roku z inicjatywy Starosty Przasnyskiego Krzysztofa Bieńkowskiego, w sali konferencyjnej Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne z samorządowcami oraz beneficjentami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z pierwszej edycji.

Spotkanie rozpoczął Starosta Przasnyski, gratulując beneficjentom pozytywnego rozpatrzenia wniosków oraz wyraził nadzieję, że „Polski Ład dla kultury” już niedługo przywróci blask historycznym obiektom na terenie powiatu przasnyskiego. Program Odbudowy Zabytków finansowany z budżetu państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego umożliwia pozyskiwanie środków na renowację zabytków.

Spotkanie poprowadził przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego, Dyrektor ds. Relacji Społecznych Wiktor Wawreszuk, który przypomniał o podstawowych założeniach Programu oraz przekazał informacje dotyczące  dalszego przebiegu edycji pierwszej. Na konsultacje przybyła również Dyrektor Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Ostrołęce Małgorzata Balcerzak.

Przypominamy, że w ramach pierwszej edycji Programu Odbudowy Zabytków na terenie powiatu przasnyskiego będzie realizowanych aż 13 inwestycji na łączną kwotę blisko 7 milionów złotych. Są to głównie obiekty sakralne, ze względu na ich dużą ilość oraz wyjątkowe znaczenie dla kultury i tożsamości mieszkańców. Samorząd Powiatu Przasnyskiego przygotował i złożył wnioski na prace remontowo-konserwatorskie w zespole klasztornym Mniszek Kapucynek w Przasnyszu oraz na II etap remontu kościoła pw. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie.

Galeria zdjęć