Sesja Rady Powiatu

LXXV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego odbędzie się 30 sierpnia 2023 roku o godz. 15:00 na sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu (ul. Św. Stanisława Kostki 15; 06-300 Przasnysz) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z LXXIV sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2023-2036 (Nr druku 505/2023).
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2023 (Nr druku 506/2023).
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/249/10 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze jednostek wymienionych w art. 9 pkt 10,13 i 14 ustawy o finansach publicznych (Nr druku 507/2023).
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego na rok 2024 (Nr druku 508/2023). 
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Przasnyskim i Powiatem Makowskim w zakresie przejęcia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego (Nr druku 509/2023).
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Przasnyskim i Powiatem Ostrołęckim w zakresie przejęcia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego (Nr druku 510/2023).
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Przasnyskim i Miastem Ostrołęka w zakresie przejęcia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego (Nr druku 511/2023).
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Przasnyskim i Powiatem Mławskim w zakresie przejęcia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego (Nr druku 512/2023).
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Przasnyskim i Powiatem Ciechanowskim w zakresie przejęcia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego (Nr druku 513/2023).
13. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Wnioski i oświadczenia.
16. Zakończenie sesji.