Na grafice obiekty i inwestycje Powiatu Przasnyskiego w placówki oświatowe. Treść w artykule.

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2023/2024, a uczniowie rozpoczęli już pierwsze lekcje. Bieżący rok to także czas pięknych jubileuszy placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Przasnyski. To doskonały czas podsumowań ostatnich lat, podczas których powiatowe szkoły zostały solidnie doposażone oraz zmodernizowane.

Na początku kadencji infrastruktura szkolna znajdująca się we władaniu Powiatu Przasnyskiego pozostawiała wiele do życzenia. Niewystarczająca baza sportowa, nieprzystające do współczesności warunki nauki, zapóźnione cywilizacyjnie internaty, przeciekające dachy, zużyta infrastruktura i złe warunki techniczne - to tylko niektóre z wielu problemów trapiących szkoły ponadpodstawowe w powiecie przasnyskim na początku obecnej kadencji.

Na szczęście wszystkie te bolączki należą już do przeszłości, ponieważ starosta Krzysztof Bieńkowski - publicznie obejmując władzę, postawił sobie za cel wzniesienie szkolnej infrastruktury na zupełnie nowy poziom, pozyskując fundusze, budując, remontując i doposażając placówki. Po kilku latach ciężkiej pracy i zainwestowaniu w szkoły i przyszkolne obiekty kilkudziesięciu milionów złotych możemy być z tych dokonań naprawdę dumni. Infrastruktura powiatowych placówek oświatowych stała się nowoczesna, bezpieczna i w pełni komfortowa.
W roku 75-lecia Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach oraz 100 -lecia Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu i Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej warto podsumować dokonania obecnej kadencji w obszarze rozwoju szkolnej infrastruktury.

Zespół Szkół Powiatowych im.mjra H.Sucharskiego w Przasnyszu:
● W 2023 r. na przyszkolnym terenie ZSP przy ul. Mazowieckiej Powiat Przasnyski wybudował i udostępnił kompleks odkrytych basenów, służących nie tylko mieszkańcom Ziemi Przasnyskiej, ale również uczniom podczas lekcji wychowania fizycznego oraz nauki pływania.
● Przyszkolny teren w bieżącym roku został wzbogacony także we wjazd od ulicy Kolejowej oraz parking oferujący kilkadziesiąt miejsc postojowych.
● Swoje oblicze zmienił także internat przy ul. Mazowieckiej, gdzie w 2022 r. oddano do użytku część hotelową przasnyskiego Centrum Sportów, obejmującą 50 komfortowych miejsc noclegowych. W świeżo wyremontowanych i  wyposażonych pokojach 1,2 i 4-osobowych hotel jest gotów przyjmować gości chcących odwiedzić nasz powiat, a do ich dyspozycji prócz nowoczesnego zaplecza sanitarnego jest kuchnia wraz z wyposażeniem.
● Pod koniec 2020 roku w kompleksie przy ul. Mazowieckiej odbyło się otwarcie hali sportowej z krytym lodowiskiem w Przasnyszu, które jest jedynym tego typu obiektem na północnym Mazowszu. Hala wielofunkcyjna pozwala realizować się sportowo nie tylko naszym uczniom, ale wszystkim mieszkańcom powiatu przasnyskiego. Jest to też hala widowiskowa, w której odbywają się eventy, wydarzenia sportowe oraz koncerty.
● W gmachu szkoły powstała wirtualna strzelnica, umożliwiająca kształcenie w zakresie obronności oraz szlifowanie umiejętności strzeleckich przez uczniów klas mundurowych.
● W 2023 r. Powiat Przasnyski zakupił od prywatnych właścicieli działki o łącznej powierzchni ponad pół hektara, które umożliwią dalszy rozwój szkolnej infrastruktury i wzbogacenie kompleksu przy ul. Mazowieckiej w wielofunkcyjne boiska.
● Najnowszym dziełem władz powiatu jest "Zielona Oaza", która powstała w miejscu zaniedbanej, wybetonowanej przestrzeni. Dzięki temu Przasnysz zyskał dodatkowy teren rekreacyjny, który uzupełnił i wzbogacił ofertę kompleksu basenów letnich oraz lodowiska, mieszczących się na terenie ZSP przy ul. Mazowieckiej. Zamiast połaci betonu, dzięki głosom mieszkańców, oddanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego powstał ukwiecony teren, będący miejscem wytchnienia i wypoczynku.
● Z okazji 100-lecia ZSP remont przeszła elewacja gmachu szkoły przy ul. Mazowieckiej, na której umieszczono popiersie jej patrona — majora Henryka Sucharskiego.
● W tegoroczne wakacje przeprowadzono także remont parteru wspomnianego wyżej budynku i zmodernizowano klaso-pracownie.
Zespół Szkół Powiatowych przy ul. Sadowej w Przasnyszu:
● Podczas bieżącej kadencji budynek szkoły przy ul. Sadowej zyskał zupełnie nowe pokrycie dachowe, a nieszczelności odeszły w niepamięć.
● Dzięki dofinansowaniu rządowemu po 12 latach nieprzerwanej eksploatacji - podniszczone boisko "Orlik" przy ul. Sadowej zyskało nowy blask. Wyeksploatowana murawa została wymieniona na nawierzchnię o lepszych parametrach technicznych, powstało nowe oświetlenie LED (12 lamp halogenowych na 6 słupach), wymieniono także bramki sportowe. Uroczyste otwarcie świeżo wyremontowanego obiektu nastąpiło 1 września 2023 r.

Zespół Szkół Powiatowych im. W.S. Reymonta w Chorzelach ZSP Chorzele:
● Powiat Przasnyski przeprowadził remont pokrycia dachowego oraz gruntowną modernizację pomieszczeń internatu Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach, którego wychowankowie zmuszeni byli mieszkać w 8-10 osobowych pokojach. Dzięki modernizacji obiektu powstały wyremontowane 3-osobowe pokoje, które poprawiły komfort pobytu mieszkańców. Obiekt zyskał także nowoczesne zaplecze sanitarne.

 LO im. KEN w Przasnyszu:
● W celu podniesienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w ostatnim czasie gmach LO został wyposażony w hydranty.
● W ostatnich tygodniach zakończył się długo wyczekiwany remont nieszczelnego pokrycia dachowego oraz nastąpiła wymiana rynien na budynku sali gimnastycznej.
● W ramach inwestycji przeprowadzono także wymianę zniszczonej powierzchni podłóg i ścian sali gimnastycznej, którą wyposażono w niezbędny sprzęt sportowy: bramkę do piłki ręcznej, słupki do siatkówki i do tenisa, co poszerzy wachlarz możliwości sportowych. Zamiast wysłużonej, drewnianej podłogi uczniom służy już nowoczesna i bezpieczna nawierzchnia.
● Podczas tegorocznych wakacji w gmachu LO odświeżono wiele sal lekcyjnych oraz pomalowano ściany w pokoju nauczycielskim.
● Wraz z nastaniem nowego roku szkolnego licealiści mogą korzystać także ze świeżo wyremontowanych łazienek.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Przasnyszu:
● Powiat Przasnyski, mając na uwadze dalszy rozwój młodych talentów, doposażył szkołę w nowe instrumenty.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przasnyszu:
● W powiatowej placówce oświatowej, służącej dzieciom i młodzieży ze szczególnymi potrzebami, zakupiono nowy sprzęt kuchenny i zmodernizowano źródło ciepła.
● Tuż przed tegorocznymi wakacjami pozyskano grant na wyposażenie ekopracowni, w której uczniowie będę mieli możliwość rozwijać zainteresowania z zakresu przedmiotów przyrodniczych.
● Trwają przygotowania do budowy nowego kompleksu szkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami w Przasnyszu. Powiat Przasnyski opracował już Program Funkcjonalno-Użytkowy, przewidujący utworzenie kompleksu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, polegający na budowie nowego obiektu, w którym mieścić się będzie przedszkole, szkoła, sala gimnastyczna, pomieszczenia zabiegowe i gabinety.