Dzieci siedzą przy stoliku i sadzą rośliny do małych doniczek

Powiat Przasnyski w partnerstwie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska zaprosił mieszkańców na Ekologiczny Piknik Rodzinny, który odbył się na terenie zielonym przy basenach odkrytych w Przasnyszu. Impreza zorganizowana w sobotę, 9 września 2023 r. skierowana była głównie do rodzin z dziećmi, młodzieży i seniorów, na których czekała moc atrakcji, łącząca dobrą zabawę z wiedzą ekologiczną.

Piknik miał za zadanie przypomnieć wszystkim o obowiązku opieki nad planetą i jej darami, ponieważ największym zagrożeniem dla przyrody są nie tyle ludzie, ile ludzka niewiedza i nieświadomość skutków działania. Dzięki poznaniu właściwych relacji pomiędzy człowiekiem a naturą możemy nie tylko chronić środowisko i zadbać o czystą ziemię, ale przekazać ją naszym dzieciom, wnukom i prawnukom, by również one mogły wzrastać i żyć w zdrowym otoczeniu.

Kolejnym mottem przyświecającym piknikowi była współpraca samorządów lokalnych z WFOŚiGW, który finansuje m.in. odbiór i usuwanie eternitu, umożliwia mieszkańcom powiatu przasnyskiego pozyskanie środków z programu Czyste Powietrze, dofinansowuje modernizację oświetlenia, a także finansuje zadania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.

Podczas pikniku można było wziąć udział w cyfrowej wspinaczce, która za sprawą technologii VR zapewnia niezwykle prawdziwe przeżycia. Na najmłodszych uczestników czekały animacje, a także gry, zabawy i quizy o tematyce ekologicznej. Dorośli mogli skorzystać z eksperckich porad z zakresu ochrony środowiska i rządowych programów wsparcia, a wszyscy uczestnicy skosztować zdrowej żywności.

Patronat honorowy nad imprezą objęła Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa, a piknik zawitał do powiatu przasnyskiego dzięki staraniom Starosty Krzysztofa Bieńkowskiego.

Galeria zdjęć