Grafika. Powiat Przasnyski otrzymał 2 miliony złotych na infrastrukturę sportową. Treść w artykule.

W roku świętowania wspaniałych jubileuszy szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Przasnyski, nadeszły kolejne doskonałe wieści. Powiat Przasnyski pozyskał 2 miliony złotych dofinansowania w ramach VI edycji programu Polski Ład na utworzenie kompleksu boisk otwartych z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu oraz doposażenie siłowni w trzech szkołach ponadpodstawowych. Zgodnie z planem inwestycje zostaną zrealizowane w 2024 r.

Na początku stycznia br. Starosta Krzysztof Bieńkowski przy akceptacji Zarządu i Rady podjął decyzję o zakupie na rzecz Powiatu Przasnyskiego czterech niezabudowanych działek, położonych w sąsiedztwie ulic Kolejowej i Piaski o powierzchni ponad 0,5 ha, przylegających od zachodu do terenu ZSP w Przasnyszu. Na skutek udanych rozmów z właścicielami nieruchomości podpisano umowy, pozwalające na zwiększenie puli powiatowych gruntów, umożliwiających dalszy rozwój szkoły.

Kolejnym krokiem były starania o pozyskanie funduszy na budowę w tym miejscu kompleksu boisk sportowych. Odpowiednim źródłem finansowania okazała się VI edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych skierowana do regionów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. To właśnie stąd będą pochodziły środki umożliwiające rozwój szkolnej infrastruktury sportowej. Wniosek został złożony w lipcu, zaś 15 września br. nadeszła doskonała wiadomość z Kancelarii Premiera Mateusza Morawieckiego o przyznaniu na ten cel 2 milionów złotych.

Dzięki pozyskanym środkom Powiat Przasnyski już w przyszłym roku podejmie się realizacji następujących inwestycji:
1. Budowa boiska z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną wraz z wyposażeniem;
2. Budowa w pełni wyposażonego boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią; 
3. Budowa infrastruktury towarzyszącej przy nowo powstałych boiskach;
4. Modernizację ogrodzenia powstającego kompleksu boisk.

Boiska będą wykorzystywane przez młodzież na zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych, a także udostępniane mieszkańcom Powiatu Przasnyskiego jako obiekty ogólnodostępne. Obiekt umożliwi masowe uprawianie sportu, rekreację i integrację społeczności, zapewniając podniesienie kondycji fizycznej i psychicznej młodzieży oraz prawidłowy przebieg edukacji z zakresu kultury fizycznej na świeżym powietrzu.

Kolejną częścią planowanej inwestycji będzie doposażenie szkolnych siłowni w nowoczesny i bezpieczny sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć sportowych i dbania o aktywność fizyczną. Dzięki rządowym funduszom Powiat Przasnyski planuje doposażyć sale do ćwiczeń siłowych w Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu, Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej i Zespole Szkół Powiatowych w Chorzelach. 

Przewidywana wartość inwestycji wyniesie 2.050.000,00 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji przypada na koniec listopada 2024 r.