Grupa elegancko ubranych ludzi pozuje do zdjęcia.

Przedstawiciele Powiatu Przasnyskiego odebrali promesę na montaż instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu!

Powiat Przasnyski konsekwentnie stawia na odnawialne źródła energii. 6 września br. Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski wraz z Wicestarostą Pawłem Mostowym i Skarbniczką Powiatu Beatą Czaplicką odebrali promesę na 50 tys. zł, będącą gwarancją przyznania dotacji WFOŚiGW w Warszawie na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu. Pozostałe środki na realizację tego zadania będą pochodzić z budżetu Powiatu Przasnyskiego.

W budynku OSP Wyszogród odbyło się uroczyste podpisanie i wręczenie umów pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Starostwami Powiatowymi z Płońska i z Przasnysza.

Promesy zostały przekazane na realizację zadań w formie dotacji na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków zagrożeń, aktywowania i doposażenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz termomodernizację strażnic OSP i instalowanie w nich odnawialnych źródeł energii, a także na wykonanie instalacji fotowoltaicznych w Komendach Powiatowych PSP w Przasnyszu i w Płońsku.

W uroczystości podpisania i wręczenia umów wzięli udział:

Maciej Wąsik - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Krzysztof Bieńkowski – Wiceprzewodniczący Konwentu Starostów Województwa Mazowieckiego, Starosta Przasnyski,
Marek Ryszka - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Jacek Sokołowski - Radca Komendanta Głównego PSP,
Paweł Mostowy – Wicestarosta Przasnyski,
Beata Czaplicka – Skarbnik Powiatu Przasnyskiego,
st. bryg. Waldemar Białczak - Komendant Powiatowy PSP w Przasnyszu,
st. bryg. Adam Dobrosielski - Komendant Miejski PSP w Płocku,
st. bryg. Jacek Starczewski - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Płocku,
st. bryg. Artur Czachowski- Komendant Powiatowy PSP w Płońsku,
Przedstawiciele Samorządów,
Prezesi i Naczelnicy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Galeria zdjęć