Grafika. Od lewej: napis

Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego Nr RGN.6853.2.2023 z dnia 18 września 2023 roku o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 501/2 o pow. 0,0787 ha, położonej w obrębie 0001 Miasta Przasnysz.

Dokument jest dostępny w Biuletynie Infrormacji Publicznej Urzędu.