Od lewej: herb Powiatu Przasnyskiego, napis

LXXVI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego odbędzie się 6 października 2023 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej na II piętrze Centrum Aktywizacji Biznesu (Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z LXXV sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2023 – 2036 (Nr druku 514/2023).
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2023 rok (Nr druku 515/2023).
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (Nr druku 516/2023).
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części powierzchni sal chorych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (Nr druku 517/2023).
8. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Wnioski i oświadczenia.
11. Zakończenie sesji.