Starosta Krzysztof Bieńkowski podczas odebrania nagrody podczas XXI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach.

11 i 12 października 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, odbyło się XXI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, podczas którego Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski odebrał gratulacje z okazji zajęcia przez Samorząd Powiatu Przasnyskiego I miejsca na Mazowszu w prestiżowym rankingu „Liderzy inwestycji – Wydatki inwestycyjne samorządów 2020 – 2022" Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota"!

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, które od lat łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej ze światem biznesu i finansów, odbywa się po raz 21., gromadząc ponad 1000 uczestników — ekspertów, naukowców, przedsiębiorców i licznie reprezentowanych samorządowców. Wśród nich pojawił się Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski, który — jak zapowiadaliśmy — był prelegentem w debacie dotyczącej nowej perspektywy programów unijnych dedykowanych samorządom.

Nie był to jednak jedyny powód, dla którego Krzysztof Bieńkowski skorzystał z zaproszenia organizatorów. Od lat nieodłącznym elementem Forum Kapitału i Finansów jest Gala Inwestorów Samorządowych, wieńcząca pierwszy dzień konferencji. W trakcie Gali uhonorowani zostali laureaci niezależnego Rankingu „Liderzy inwestycji – Wydatki inwestycyjne samorządów 2020 – 2022" Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota", w którym Powiat Przasnyski zajął najwyższą lokatę w województwie mazowieckim. Na ogólnopolskiej liście, obejmującej 314 powiatów, przasnyski samorząd uplasował się czołowym, VIII miejscu.

- Z tego miejsca chciałbym podziękować moim współpracownikom, ponieważ na ten sukces zapracował cały zespół wielu osób. Doceniam codzienny trud, który przynosi tak wielkie efekty. Nie robimy tego dla rankingów, ale dla mieszkańców. Odpowiadamy na realne potrzeby inwestując tak, aby wszystkim żyło się lepiej w Powiecie Przasnyskim - powiedział podczas odbioru nagrody Starosta Przasnyski.

Metoda rankingu jest identyczna jak w ubiegłych latach. Pod uwagę wzięto całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2020-2022), unikając chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu.

Autorami rankingu są: Paweł Swianiewicz, profesor ekonomii, Zakładu Studiów Społeczno-Ekonomicznych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Julita Łukomska, adiunkt w Katedrze Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Galeria zdjęć