Od lewej: herb Powiatu Przasnyskiego, napis

LXXVII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego odbędzie się 25 października 2023 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej na II piętrze Centrum Aktywizacji Biznesu (Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz) z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku dziennego.
3.    Przyjęcie protokołu z LXXVI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2023-2036 (Nr druku 518/2023).
5.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2023 (Nr druku 519/2023).
6.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr VIII/71/2019 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Przasnyski Samorządowej Karty Praw Rodzin (Nr druku 520/2023).
7.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego 
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za 2023 i 2024 rok (Nr druku 521/2023).
8.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (Nr druku 522/2023).
9.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w 2023 r. (Nr druku 523/2023).
10.    Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
11.    Interpelacje i zapytania.
12.    Wnioski i oświadczenia.
13.    Zakończenie sesji.