Grafika zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych. Treść w artykule.

Zarząd Powiatu Przasnyskiego przedkłada Państwu do społecznej konsultacji projekt rocznego „Programu współpracy powiatu przasnyskiego na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do zapoznania się z jego tekstem w celu zgłoszenia ewentualnych uwag i propozycji zmian.

Program ten stanowi podstawę współpracy z organami on bowiem cele i formy współpracy powiatu przasnyskiego z organizacjami pozarządowymi.

Termin konsultacji: konsultacje przeprowadza się w dniach od 26 października 2023r. do 7 listopada 2023r

Propozycję zmian proszę składać na poniższym formularzu (liczy się data wpływu) na adres: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06 - 300 Przasnysz z dopiskiem „Konsultacje w sprawie Programu”, osobiście w punkcie obsługi interesantów Starostwa Powiatowego w Przasnyszu lub przesłać drogą elektroniczną na adres: oc@powiat-przasnysz.pl

Podstawa prawna: Uchwała Nr 757/2023 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu  „Programu współpracy powiatu przasnyskiego na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Dokumenty są dostępne do pobrania poniżej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.