Wojewódzka droga nr 544 biegnąca przez powiat przasnyski, dwupasmowa asfaltowa.

Powiat Przasnyski zobowiązał się udzielić Województwu Mazowieckiemu pomocy finansowej na rozbudowę newralgicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 544!

Na skutek ustaleń władz Powiatu Przasnyskiego z Samorządem Województwa Mazowieckiego udało się uzyskać zapewnienie, że w najbliższym czasie dojdzie do modernizacji i rozbudowy niebezpiecznego odcinka drogi nr 544, której zarządcą jest Województwo Mazowieckie. W ramach zawartego porozumienia, Powiat Przasnyski przygotował dokumentację techniczną, uzyskał decyzję ZRiD na przebudowę odcinka od ul. Tuwima w Przasnyszu do miejscowości Karwacz wraz z budową ronda w Zawadkach. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Przasnyskiego Radni podjęli uchwałę intencyjną o udzieleniu Województwu Mazowieckiemu dotacji w wysokości 423 tys. zł z przeznaczeniem na ten cel.

Obecny Starosta Przasnyski Paweł Mostowy 24 października br. spotkał się z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem. Celem rozmowy była planowana przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544, znajdującej się na terenie powiatu przasnyskiego. W trakcie spotkania ustalono, że najpilniejszej przebudowy wymaga 3-kilometrowy odcinek DW 544 wraz ze skrzyżowaniem w miejscowości Zawadki, na którym często dochodzi do poważnych wypadków. Marszałek Adam Struzik, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców zapewnił, że wyasygnuje na ten cel środki w budżecie Województwa Mazowieckiego.

Ze wstępnych ustaleń wynika, iż Powiat Przasnyski przeprowadzi postępowanie przetargowe na przebudowę wyżej wymienionego odcinka
i uzyska na ten cel dofinansowanie zewnętrzne od samorządu wojewódzkiego. Wówczas kwota 423 tys. zł będzie stanowiła wkład własny Powiatu. 

Powiat Przasnyski przygotował dokumentację techniczną oraz uzyskał wszelkie zgody, dlatego należy oczekiwać, że modernizacja najpilniejszego fragmentu drogi nastąpi niebawem, wkrótce po rozstrzygnięciu przetargu.
 
To już kolejny przykład bardzo dobrej współpracy między samorządami: Powiatu Przasnyskiego i Województwa Mazowieckiego. W podobny sposób zawarto porozumienie dotyczące budowy ronda w Chorzelach na drodze wojewódzkiej nr 614, które aktualnie jest już w trakcie realizacji i zostanie oddane do użytku już w 2024 roku.