W pierwszym rzędzie siedzi dwoje przedstawicieli Powiatu Przasnyskiego, za nimi liczna grupa seniorów

26 października br. w dawnym budynku CECH-u w Przasnyszu przasnyscy seniorzy ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów obchodzili Dzień Seniora. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Samorządu Powiatu Przasnyskiego na czele ze starostą Pawłem Mostowym oraz wicestarostą Renatą Kosman. 

Dzień Seniora to wyjątkowy symbol pamięci i wdzięczności kierowany do ludzi pamiętających urok wielu lat, którego celem jest integracja środowiska senioralnego oraz umocnienie więzi międzypokoleniowych. Odbywa się w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października jako Europejski Dzień Seniora oraz 14 listopada jako Światowy Dzień Seniora. Wszystkie daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia.

Życzenia tłumnie przybyłym na czwartkową uroczystość Seniorom złożyli przedstawiciele władz: Powiatu Przasnyskiego, Miasta Przasnysz i Gminy Przasnysz. Całość uświetniły występy Zespołu Wokalnego Seniorów przy MDK-u oraz młodszych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu, a także wiersze i przemyślenia w wykonaniu samych seniorów. Wszystkie jak zawsze optymistyczne i pokazujące, że jesień życia też jest piękna i kolorowa.

Wszystkim seniorom z Powiatu Przasnyskiego życzymy, aby jesień życia nastrajała optymizmem i poczuciem spełnienia oraz była okresem zasłużonego odpoczynku pełnego pasji oraz satysfakcji z przekazywania życiowej mądrości, wiedzy i doświadczenia.

Galeria zdjęć