Grafika informująca o akcji szczepienia wolnożyjących lisów. Treść w artykule.

Uwaga!

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. poz. 1737)

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii ogłasza, że w dniach od 4 do 15 listopada 2023 r. planowane jest przeprowadzenie akcji szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego.

Szczepionka będzie zrzucana z samolotów oraz wykładana ręcznie w ilości 30 dawek na 1 km kwadratowy na całym obszarze objętym szczepieniami. Powierzchnia szczepienia obejmuje kompleksy leśne, pola i łąki z pominięciem akwenów wodnych i terenów zabudowanych.

Wskazówki dotyczące postępowania w terenie, na którym wyłożono przynęty zawierające szczepionkę doustną przeciwko wściekliźnie lisów:
- Nie podnosić i nie niszczyć przynęt ze szczepionką.
- Psy trzymać na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach przez 14 dni po wyłożeniu szczepionki.
- Zwierzęta domowe trzymać z daleka od przynęt.
- Przy kontaktach ze szczepionką zgłosić się do lekarza medycyny.
- Stosowne informacje należy przekazać dzieciom przez ich rodziców i opiekunów.

Informacja dotycząca postępowania ze zwierzętami, które zetknęły się ze szczepionką przeciwko wściekliźnie lisów:
- Lis jest głównym przenosicielem wścieklizny. Szczepionka zostanie wyłożona metodą zrzutów z samolotów na obszarach leśnych, polach i łąkach.
- Skuteczność przeprowadzanej akcji osiągnięta zostatnie na drodze kilkukrotnego rozrzucenia przynęt (wiosna - jesień).
- Przynęty mają kształt krążka koloru zielono - brązowego. W środku umieszczony jest plastikowy blister z płynną zawartością przeciwko wściekliźnie.
- Po przegryzienia blistra przez lisa - szczepionka w zetknięciu ze śluzówką jamy ustnej wytwarza odporność immunologiczną przeciwko wściekliźnie.
- Szczepionka jest przeznaczona tylko dla lisów. Dla innych zwierząt nie posiada ukierunkowanego działania przeciwko wściekliźnie.
- Dla zwierząt domowych gospodarskich i innych zwierząt wolno żyjących szczepionka jest nieszkodliwa.
- Zagrożeniem dla człowieka może być bezpośredni kontakt na otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos. W takich wypadkach należy gruntownie przemyć te miejsca wodą z mydłem. O zaistniałych przypadkach należy powiadomić lekarza medycyny.
- Wszelkie kontakty z przynętą wykluczają możliwość przyjęcia jej przez lisy. Przy kontaktach zwierząt domowych i gospodarskich z przynętami uprasza się hodowców o bezwzględne zgłoszenie takich przypadków lekarzowi weterynarii.
- Przypadki te powinny być protokolarnie opisane, a dalsze postępowanie musi być oparte na klinicznej obserwacji pod nadzorem lekarza weterynarii ze zwróceniem uwagi na symptomy neuropatologiczne i alergiczne.

Galeria zdjęć