grafika informująca o liczeniu dzików

W nawiązaniu do pisma Wojewody Mazowieckiego, informujemy że w listopadzie br. na terenie powiatu przasnyskiego odbędzie się realizacja  zadania identyfikacji i liczenia dzików za pomocą nowoczesnej technologii w celu zwalczania ASF.

Treść pisma:

W listopadzie 2023 roku na terenie powiatu przasnyskiego odbędzie się realizacja zadania identyfikacji i liczenia dzików za pomocą nowoczesnej technologii w celu zwalczania ASF.

Zadanie realizowane będzie przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL) przy pomocy zestawów składających się z pojazdów interwencyjnych oznakowanych logo ITWL oraz dronów (BSP AtraxASF i GDU S400).

Do kontaktów roboczych z ramienia ITWL wyznaczony został kierownik projektu - dr inż. Paweł Szczepaniak (tel. kom. 885-661-135), zaś z MRIRW do kontaktów roboczych został wyznaczony Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa - Pan Andrzej Wasilewski tel. 22 623 13 34.

Galeria zdjęć