Wicestarosta Renata Kosman, Dyrektor PCPR Krzysztof Goś oraz grupa pracowników socjalnych pozuje do zdjęcia

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Starosta Przasnyski Paweł Mostowy i Wicestarosta Renata Kosman odwiedzili pracowników socjalnych placówek podległych Powiatowi: Domu Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, by złożyć im życzenia oraz podziękować za codzienną pracę.

Galeria zdjęć