14 grudnia 2023 roku Starostwo Powiatowe w Przasnyszu będzie czynne do godziny 14:00

W dniu 14 grudnia 2023 roku godziny pracy Starostwa Powiatowego w Przasnyszu zostały skrócone.

Tego dnia Urząd będzie czynny w godzinach od 7:30 do 14:00.

Zarządzenie Starosty Przasnyskiego jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.