Grafika informuje o utworzeniu Ekopracowni w Szkole Podstawowej Specjalnej w Przasnyszu. Treść w artykule.

Tuż przed wakacjami Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rozstrzygnął konkurs "Ekopracownia".
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przasnyszu został laureatem tego konkursu.

Ekopracownie to przyjazne miejsca dla uczniów do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Program ekologiczny Ekopracownia z towarzyszącymi mu warsztatami, zajęciami dydaktycznymi jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej specjalnej oraz ich rodziców. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną wymagają doświadczeń i działań sensorycznych w celu podnoszenia swojej świadomości ekologicznej. Nauczanie poprzez doświadczanie pozwala w większym stopniu poznawać utożsamiać się i ponosić odpowiedzialność za swoje działania. Tematyka ekologiczna jest trudna do przyswojenia dla uczniów, dlatego wymaga dodatkowych pomocy dydaktycznych, form i metod pracy. Udział w przedsięwzięciu w formie warsztatowej, zabawowej pozwoli uczniom pogłębiać wiedzę, rozwijać zainteresowania, korzystać z darów natury.

Zajęcia w Ekopracowni będą realizowane od 15.10.2023 r. do 25.06.2024 r.,

Podczas trwania programu będą podejmowane działania ekologiczne, mające na celu edukację i kształtowanie u uczniów postaw proekologicznych:
- założenie i opieka nad łąką kwietną;
- wykorzystanie surowców wtórnych - wytwory dziecięcej wyobraźni, wykonanie np. przyborników, figurek zwierząt, zastosowanie origami, przygotowanie ozdób świątecznych i zbiórka korków przekazywanych na cele charytatywne (grudzień, marzec, kwiecień 2024);
- warsztaty kształtujące postawy proekologiczne  pt.: „Drugie życie naszych ubrań” (marzec 2024);
- obserwacja ekosystemów w najbliższej okolicy - ekosystem parku w naszym mieście, ekosystem rzeczny nad rzeką Węgierką (październik 2023, kwiecień 2024);
- zagospodarowanie przestrzeni szkolnej w celu upiększenia i wykorzystania właściwości oczyszczających powietrza przez rośliny doniczkowe  - zaangażowanie do współpracy rodziców uczniów (kwiecień 2024);
- rewitalizacja szkolnego ogródka skalnego (kwiecień – maj 2024);
- obchody Dnia Ziemi, udział w akcji  Sprzątanie Świata (edycja jesień i wiosna), Europejski Dzień Parków Narodowych, Dzień bez samochodu (zajęcia o elektromobilności);
- Dzień Ptaków - spotkanie z przedstawicielami  Nadleśnictwa Przasnysz, przeprowadzenie zajęć zgodnie z załączonym scenariuszem (01.04.2024); przeprowadzenie warsztatów szkolnych - „Już to wiem i znam - sprzątam i segreguję” (listopad 2023);
- organizacja konkursu  szkolnego pt. „Za Pan Brat z modą ekologiczną” - nagrody i upominki dla uczestników i zwycięzców (marzec 2024);
- organizacja konkursu ogólnopolskiego pt: „Jestem Eko” (maj 2024);
- wycieczka edukacyjna do  farmy fotowoltaicznej w Lipowcu koło Chorzel (czerwiec 2024);
- wycieczka do szkółki leśnej (maj 2024);
- przeprowadzenie cyklu zajęć przez pedagoga szkolnego pt.: „Lekcje z klimatem” - wykorzystanie materiałów ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska (październik 2023 - kwiecień 2024);
- zgłoszenie szkoły do Edukacyjnej Sieci Antysmogowej i przeprowadzenie zajęć związanych z tematem ochrony jakości powietrza - zajęcia przeprowadzone przez pedagoga szkolnego we współpracy z nauczycielami geografii, przyrody i biologii (październik 2023);
- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych przedsięwzięcia (we własnym zakresie).

Utworzenie "Ekopracowni" w Szkole Podstawowej Specjalnej w Przasnyszu dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 49.950,00 zł.

Więcej informacji na temat działalności ww. wymienionych instytucji można odnaleźć na stronach internetowych  www.wfosigw.pl oraz www.nfosigw.gov.pl

Galeria zdjęć