Grafika ogłoszenie z herbem Powiatu Przasnyskiego, konkurs ofert wsparcia realizacji zadań publicznych.

Zarząd Powiatu Przasnyskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego – zapewnienie pieczy instytucjonalnej w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci na terenie powiatu przasnyskiego w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Dokument jest dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (klik).