Grafika. Od lewej: napis

Uchwała Nr 779/2023 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na powierzenie realizacji zadania publicznego – „Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2024 r.”

Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.