Grafika informująca o przystąpieniu Powiatu Przasnyskiego do programu wyrównywania szans. Treść w artykule.

27 listopada 2023 roku Zarząd Powiatu Przasnyskiego podjął uchwałę dotyczącą przystąpienia w roku 2024 do „Programu wyrównywania różnic między regionami III", ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ma on na celu wzmocnienie potencjałów zapewniających szybszy rozwój oraz poprawę jakości życia mieszkańców, poprzez zwiększenie warunków do wzrostu liczby osób z niepełnosprawnością zatrudnionych na otwartym rynku pracy. W ramach wcześniejszej edycji Programu, dzięki pozyskaniu dodatkowych środków, zrealizowano szereg inwestycji służących rozwojowi osób z niepełnosprawnościami.

W 2024 roku Program będzie polegał na likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Za sprawą skierowania do powiatu dodatkowych środków na finansowanie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych nastąpi m.in. likwidacja barier transportowych i stworzenie infrastruktury warsztatów terapii zajęciowej. Dzięki jego realizacji możliwe będzie tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Program będzie realizowany na postawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Przasnyskim i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z kierunkami działań obowiązującymi realizatorów Programu w 2024 roku. Realizatorami Programu z ramienia Powiatu Przasnyskiego będą: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu. Do ich zadań będzie należało w szczególności przyjmowanie i formalno - prawna weryfikacja wniosków (projektów) o udzielenie dofinansowania.

Za sprawą wcześniejszej edycji Programu, Powiat Przasnyski pozyskał dodatkowe środki z PFRON, dzięki którym budynek przy ul. Berka Joselewicza w Przasnyszu mieszczący PUP, PCPR i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, pozbył się barier architektonicznych, zyskując szereg udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dodatkowe fundusze umożliwiły ponadto zakup pojazdów do przewozu osób z niepełnosprawnościami.