Starosta Przasnyski Paweł Mostowy na posiedzeniu Rady Gminy w Chorzelach

Starosta Przasnyski Paweł Mostowy rozmawiał z władzami Chorzel na temat toczących się na terenie tej gminy inwestycji

1 grudnia 2023 r. Paweł Mostowy, który niedawno objął obowiązki Starosty Przasnyskiego, przybył na sesję Rady Miejskiej w Chorzelach, aby porozmawiać o wspólnych sprawach i sprostować nieprawdziwe informacje, dotyczące powiatowych inwestycji w tej gminie oraz odpowiedzieć na pojawiające się pytania i wątpliwości.

Starosta sporo uwagi poświęcił przebudowie drogi wojewódzkiej 614, która wymaga ścisłej kooperacji inwestora, którym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego z władzami Powiatu Przasnyskiego, odpowiedzialnymi za wykonanie dokumentacji technicznej. Powiat Przasnyski, dzięki funduszom z Urzędu Marszałkowskiego wziął na swoje barki budowę ronda w Chorzelach.

Starosta przypomniał, że Powiat Przasnyski w ubiegłym roku był zmuszony rozwiązać umowę z wykonawcą, ale nie odstąpił od zrealizowania dokumentacji projektowej i przekazał ją Samorządowi Województwa Mazowieckiego, będącego właścicielem tej drogi.

W tej chwili Powiat Przasnyski na mocy porozumienia z Urzędem Marszałkowskim pozyskał środki i rozpoczął budowę ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 614, łączącego dwie drogi powiatowe z siecią drogową województwa mazowieckiego (przecięcie z ul. Zarębską w Chorzelach). Paweł Mostowy zapowiedział, że jeśli nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności, inwestycja powinna zakończyć się do końca kwietnia 2024 r.

- Obecnie procedujemy uzyskanie pozwolenia na budowę odcinka od ul. Grunwaldzkiej do ronda, ale nie ukrywam, że jest to dość żmudna procedura, ponieważ pozwolenie jest wydawane w Urzędzie Wojewódzkim — wyjaśnił Starosta, dodając, że na terenie Chorzel w drodze znajduje się wiele sieci podziemnych, co wymaga dodatkowych uzgodnień, ale docelowo prowadzone są starania w celu domknięcia całego układu komunikacyjnego dotyczącego tzw. obwodnicy Chorzel.

Nie da się tego jednak dokonać bez udziału Samorządu Województwa Mazowieckiego, na którego barkach spocznie budowa kolejnego ronda w Rembielinie.

- My jako powiat zrealizowaliśmy projekt, który został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Tu pojawił się problem, bo MZDW ogłosiło dwa przetargi na wykonanie tej inwestycji i szykuje się do ogłoszenia trzeciego. Mam nadzieję, że znajdzie się wykonawca, ponieważ ten odcinek drogi, zgodnie z zawartym podczas kadencji z lat 2014-2018 porozumieniem, będzie drogą wojewódzką (od ronda do ronda) - powiedział.

Powiat Przasnyski będzie wnioskował o to, aby wspomniany odcinek został przedłużeniem drogi 616, biegnącej do Gruduska, co uchroni Gminę Chorzele przed przekształceniem go w drogę miejską, a tym samym umożliwi uniknięcie ponoszenia przez samorząd miejski kosztów jej utrzymania.

- Chcę podkreślić, że nieprawdziwe są informacje o tym, że Powiat Przasnyski zaprzestał starań o przebudowę drogi wojewódzkiej 614 oraz budowy ronda w Chorzelach, która już się rozpoczęła. Natomiast budowa ronda w Rembielinie nie leży w naszej gestii, ponieważ za to zadanie bezpośrednio odpowiada Urząd Marszałkowski - podkreślił.

Paweł Mostowy odniósł się także do kwestii powiatowych inwestycji na terenie gminy Chorzele, zadając kłam rozpowszechnianym pogłoskom o pomijaniu gminy w tej dziedzinie. Starosta przypomniał o zakończonej w ostatnim czasie przebudowie drogi w Starej Wsi, która została wykonana kompleksowo — wraz z chodnikiem.

- Zrealizowaliśmy także cały odcinek drogi powiatowej od Zarąb do granicy województwa. Jest to droga w pełnym standardzie o 6-metrowej szerokości. Przebudowaliśmy również odcinek pomiędzy Pościeniem a Zarębami - podkreślił.

Starosta przypomniał także, że w nowej kadencji Powiat Przasnyski zrealizował budowę Edukacyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Zdziwóju oraz wyłonił jego operatora, co spełniło wymogi projektu oraz było warunkiem umów, zawartych przez poprzedników.

Wspomniał także o zrealizowaniu niezwykle ważnej inwestycji: przebudowy drogi powiatowej między Brzeskami, a Małowidzem, gdzie powstał bezpieczny pas dla rowerzystów, o którą od początku kadencji wnioskowali mieszkańcy tej okolicy.

Kolejnym poruszonym przez Pawła Mostowego tematem była kwestia sporu sądowego o utrzymanie chorzelskiej pływalni, ponieważ Powiatowi Przasnyskiemu zależy na szybkim i satysfakcjonującym obie strony rozstrzygnięciu problemu. Samorząd Miasta i Gminy Chorzele w 2020 roku wycofał się porozumienia dotyczącego współfinansowania obiektu, które zawarł z Powiatem Przasnyskim w 2009 roku. Porozumienie to, niestety, nie jest realizowane do dziś.

Przypomnijmy, że władze Gminy Chorzele usilnie zabiegały o realizację tej inwestycji właśnie na terenie Chorzel, licząc się z tym, że trzeba będzie dokładać znaczne sumy do utrzymania tak dużego obiektu w małej miejscowości. Chorzelski samorząd z racji korzystania z pływalni przez uczniów zobowiązał się wówczas do ponoszenia połowy kosztów utrzymania Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych. Jednak w 2020 roku – już po zmianie władz powiatu – Gmina Chorzele drastycznie obcięła środki przeznaczone na utrzymanie obiektu, przez co samorząd powiatowy wniósł pozew do sądu przeciwko gminie.

Powiat Przasnyski ponosi całkowite koszty utrzymania basenu, wynoszące obecnie - po odjęciu dochodów - ok. 1,2 mln zł rocznie, jedynie przy niewielkiej pomocy finansowej Gminy Jednorożec oraz Gminy Krzynowłoga Mała, co stawia pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie pływalni w Chorzelach. To rodzi wątpliwości o intencje, którymi kieruje się Chorzelski samorząd wobec swoich mieszkańców.

Radni z Chorzel, korzystając z obecności Starosty, zgłaszali także konieczność doraźnych prac związanych z utrzymaniem poboczy oraz remontów i odcinków dróg asfaltowych. Paweł Mostowy zapewnił, że podnoszone kwestie omówi z Powiatowym Zarządem Dróg, a Powiat Przasnyski podejmie kroki w celu dalszego pozyskiwania środków na modernizację dróg. Obiecującym źródłem finansowania są zapowiadane środki z Krajowego Programu Odbudowy. Pytania Radnych oraz Burmistrz Beaty Szczepankowskiej dotyczyły także funkcjonowania wybudowanego w 2022 roku Inkubatora Przedsiębiorczości w Zdziwóju, strefy gospodarczej w Chorzelach oraz szpitala w Przasnyszu.

Wierzymy, że rozmowy, choć chwilowo przebiegały w gorącej atmosferze, przybliżą władze powiatu i gminy do porozumień w wielu ważnych dla mieszkańców kwestiach.