grafika nieodpłatna pomoc prawna.treść w artykule

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Powiatu Przasnyskiego 30 listopada 2023 r. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego – „Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2024 r."

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert realizację zadania powierzono „Stowarzyszeniu Obywatelskiej Pomocy Prawnej", ul. K. I. Gałczyńskiego z Olsztyna.

Dotacja na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie poradnictwa obywatelskiego wyniesie 68.241,00 zł brutto.

Galeria zdjęć