Podniszczona asfaltowa droga biegnie przez wioskę, na poboczu stary znak drogowy z napisem Łanięta


Powiat Przasnyski kontynuuje inwestycje w poprawę jakości życia i bezpieczeństwo mieszkańców. 1 grudnia 2023 r. ogłosiliśmy przetarg na przebudowę drogi 3216 W Janowo - Mchowo! Środki pozyskane na ten cel pochodzą z VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Przewidywana wartość inwestycji to ponad 2 miliony złotych!

Przeznaczony do przebudowy odcinek drogi powiatowej 3216 W (Janowo) gr. woj. – Mchowo znajduje się w Łaniętach i obejmuje ok. 1 km. fragment od skrzyżowania z drogą wiodącą do Moraw Wielkich w kierunku Przasnysza. Inwestycja będzie polegała na dostosowaniu drogi do standardów klasy Z i ułatwi połączenie z drogą krajową DK 57.

Inwestycja umożliwi eliminację wykluczenia transportowego mieszkańców gm. Krzynowłoga Mała i okolic, pozytywnie wpływając na bezpieczeństwo pieszych i kierowców.

Przebudowana droga uzyska jezdnię o wymaganej przepisami szerokości, pobocza o nawierzchni bitumicznej, przebudowane skrzyżowania z drogami gminnymi, oświetlenie skrzyżowań oraz udrożniony system odwodnienia. Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki środkom pozyskanym przez Powiat Przasnyski z programu Polski Ład w wysokości 2.010.496,79 zł.

Oferty można składać do dnia 18.12.2023 roku do godz. 11.00. Termin wykonania zamówienia wyniesie 170 dni od dnia zawarcia umowy. Inwestycja będzie kontynuacją prac przeprowadzonych na drodze powiatowej 3216 W Janowo - Mchowo w latach ubiegłych.