Grafika. Od lewej: napis

Uchwała Nr 783/2023 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego, położonych w obrębie 0001 Miasta Przasnysz, przy ul. Przemysłowej, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Dokument jest dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.