Komunikacja publiczna Powiatu Przasnyskiego

Wojewoda Mazowiecki nie przyznał dofinansowania na kontynuację przewozów autobusowych na terenie powiatu przasnyskiego

Dzięki dopłatom z rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, od 2019 roku na terenie powiatu przasnyskiego funkcjonowała siatka połączeń, umożliwiająca niezmotoryzowanym mieszkańcom swobodę przemieszczania się. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu podjęło starania o kontynuację przewozów także w 2024 roku, ale najnowszy wniosek Powiatu Przasnyskiego rozpatrywany przez Wojewodę Mazowieckiego nie otrzymał dofinansowania, co zmusza samorząd do zawieszenia dotychczas funkcjonujących linii autobusowych.

W ostatnich dniach Wojewoda Mazowiecki, będący dysponentem rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, opublikował wyniki I naboru wniosków na 2024 rok. Niestety, żaden z samodzielnie wnioskujących powiatów na terenie województwa mazowieckiego nie znalazł się na liście beneficjentów. W obecnym naborze pierwszeństwo w przyznaniu środków miały gminy i związki gmin. W ubiegłych latach żaden z samorządów gminnych z naszego terenu nie zechciał podjąć się trudu organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej i nie złożył wniosku, zatem samorząd powiatowy w trosce o komfort mieszkańców utrzymywał połączenia autobusowe, pozyskując na nie dofinansowanie i dopłacając do nich ze środków własnych.

W obliczu braku przyznania dofinansowania przez Wojewodę Mazowieckiego, pokrycie całości kosztów obsługi linii z powiatowej kasy przekracza możliwości samorządu. Wydatki Powiatu znacząco wzrosły, a obciążenia budżetu stały się tym większe, że ze współfinansowania przewozów w latach ubiegłych wycofały się gminy: Chorzele i Krasne, co spowodowało, że ich wkład na swoje barki wziął Powiat.

Władze Powiatu Przasnyskiego zapewniają, że na tym starania o kontynuację przewozów autobusowych się nie kończą. Ich dalsze istnienie będzie jednak zależne od przyznania przez Wojewodę dofinansowania. 

Treść komunikatu dotyczącego w/w sprawy, z dnia 29 grudnia 2023 roku, wydanego przez Starostę Przasnyskiego:

"W związku z informacją o braku przyznania przez Wojewodę Mazowieckiego środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na utrzymanie w 2024 roku dotychczas funkcjonujących na terenie powiatu przasnyskiego linii autobusowychL U008, U002, U004, U012 i U013, z dniem 1 stycznia 2024 roku w/w linie zostają zawieszone, natomiast linia U005 zostaje zlikwidowana.

Wojewoda Mazowiecki, będący dysponentem rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, opublikował wyniki I naboru wniosków na 2024 rok i nie przyznał dofinansowania na linie autobusowe funkcjonujące od 2019 roku na terenie powiatu przasnyskiego.

Władze samorządu Powiatu Przasnyskiego zapewniają, że mimo decyzji Wojewody, podejmą kolejne działania o uzyskanie środków na funkcjonowanie w/w lini autobusowych."

Galeria zdjęć